ป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO Emergency Exit Signs

ขั้นตอนการใช้งานป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO 

ก่อนใช้งานป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO

 


1.ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของป้ายไฟฉุกเฉินแต่ละยี่ห้อก่อนอันดับแรก

2.ควรให้แบตเตอรี่ของป้ายไฟฉุกเฉิมีการคายประจุไฟฟ้าจนหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปิด

เครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง

 

 

 

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1A Exit Sign Ceiling Mounted Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1A แบบติดเพดาน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Quality / High Lumen
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Intelligent Battery
Charger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :
 *หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-1A สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 *ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 *ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 *มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่

 *ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม.
พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
 *ติดสติ๊กเกอร์ 1 หน้า
 *ใช้แบตเตอรีี่ NiMH 2050 mAh 1.2V x 3 (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
 *เป็นแบบติดเพดาน
 *อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
 *มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 *รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1B Slim LED Wall Mounted Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1B แบบติดผนัง เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Quality / High Lumen
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Intelligent Battery
Charger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :
 *หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-1B สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 *ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 *ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 *มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่

 *ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม.
พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
 *ติดสติ๊กเกอร์ 1 หน้า
 *ใช้แบตเตอรีี่ NiMH 2050 mAh 1.2V x 3 (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
 *เป็นแบบติดผนัง
 *อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
 *มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 *รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1D Slim LED Ceiling Recessed Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1D แบบฝังฝ้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Quality / High Lumen
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Intelligent Battery
Charger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :
 *หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-1D สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 *ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 *ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 *มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่

 *ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม.
พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
 *ติดสติ๊กเกอร์ 1 หน้า
 *ใช้แบตเตอรีี่ NiMH 2050 mAh 1.2V x 3 (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
 *เป็นแบบฝังฝ้า
 *อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
 *มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 *รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2A Slim LED Ceiling Mounted Exit Sign (Double-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2A แบบติดเพดาน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Quality / High Lumen
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Intelligent Battery
Charger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :
 *หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-2A สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 *ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 *ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 *มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่

 *ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม.
พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
 *ติดสติ๊กเกอร์ 2 หน้า
 *ใช้แบตเตอรีี่ NiMH 2050 mAh 1.2V x 3 (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
 *เป็นแบบติดเพดาน
 *อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
 *มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 *รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2D Slim LED Ceiling Recessed Exit Sign (Double-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2D แบบฝังฝ้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Quality / High Lumen
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Intelligent Battery
Charger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :
 *หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-2D สามารถช่วยให้ประหยัด พลังงานไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 *ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 *ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 *มีรูปทรงกะทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่

 *ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. ตัวฐานทำจากเหล็กหนา 0.8 มม.
พ่นสีกันสนิม ตัวป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
 *ติดสติ๊กเกอร์ 2 หน้า
 *ใช้แบตเตอรีี่ NiMH 2050 mAh 1.2V x 3 (ยี่ห้อ GP/รุ่น Recyko+)
 *เป็นแบบฝังฝ้า
 *อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
 *มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 *รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-1B Box Type LED Wall Mounted Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-1C Box Type LED Ceiling Hung Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-1D Box Type LED Ceiling Recessed Exit Sign (Single-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-2C Box Type LED Ceiling Hung Exit Sign (Double-Sided)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-2D Box Type LED Ceiling Recessed Exit Sign (Double-Sided)


 

Visitors: 983,254