ไฟฉุกเฉิน SUNNY Emergency Light

ขั้นตอนการใช้งานไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง

ก่อนใช้งานไฟฉุกเฉิน

 


1.ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของไฟฉุกเฉินแต่ละยี่ห้อก่อนอันดับแรก

2.การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ควรคำนึงถึงชนิดของแบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินนั้นๆเช่นถ้าแบตเตอรี่เป็น
แบบเติมน้ำกลั่น เราก็ควรจะติดตั้งบริเวณตามทางเดินหรือในที่โล่ง หรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเป็น
อย่างดีเพราะตลอดเวลาที่มีการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จะมีไอตะกั่วระเหยออกมาซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องนำไปติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ในห้องที่มี
อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือห้องที่เป็นระบบปิดควรติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบชนิดแบตเตอรี่แห้ง

3.ควรให้แบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินมีการคายประจุไฟฟ้าจนหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปิด

เครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง

 

  

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่งพอหลังจาก 2 ปี ไปแล้ว แบตเตอรี่จะค่อยๆเสื่อมสภาพลง

เช่น เก็บไฟได้น้อยลง ชาร์จไฟไม่เข้า แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินปวม หรือมีคราบเกลือเกาะ เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินใหม่

เพื่อให้ไฟฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งานมากที่สุด

 

ระบบเซ็นทรัลยูนิต(Central Unit) สำหรับไฟฉุกเฉิน SUNNY ที่ใช้กับหัวไฟ ชนิดต่างๆ

     อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light System) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินกรณีไฟดับกระทันหัน ไฟฟ้าฉุกเฉินก็จะทำงานทันที ไฟฉุกเฉินมีด้วยกันหลายยี่ห้อที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยหรือตามโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ราคาสินค้า(จำนวนต่อชุด กรณีมีจำนวนจะเป็นราคาโครงการ ราคาส่ง)

ไฟฉุกเฉิน SUNNY NAU LED SERIES

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-1.3AH 2*3 Watts MODEL NAU 203 NC 2 LED ราคา 2,400 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-2.9AH 2*3Watts MODEL NAU 203 NC 5 LED ราคา 2,500 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 8 ชม. 12V-5AH 2*3 Watts MODEL NAU 203 NC 8 LED ราคา 2,600 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-2.9AH 2*6 Watts MODEL NAU 206 NC 3 LED ราคา 2,600 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-5AH 2*6 Watts MODEL NAU 206 NC 5 LED ราคา 2,700 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 2 LED ราคา 2,700 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-5AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 3 LED ราคา 2,800 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-7AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 5 LED ราคา 3,100 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2.5 ชม. 12V-5AH 2*12 Watts MODEL NAU 212 NC 2 LED ราคา 2,900 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3.5 ชม. 12V-7AH 2*12 Watts MODEL NAU 212 NC 3 LED ราคา 3,200 บาท ก่อน VAT

 

ไฟฉุกเฉิน SUNNY MCU LED 8 BIT SERIES (ใช้รีโมทเทสการทำงานได้)

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-1.3AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 2 LED ราคา 2,700 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-2.9AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 5 LED ราคา 2,800 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 8 ชม. 12V-5AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 8 LED ราคา 2,900 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-2.9AH 2*6 Watts MODEL MCU 206 NC 3 LED ราคา 2,900 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-5AH 2*6 Watts MODEL MCU 206 NC 5 LED ราคา 3,000 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 2 LED ราคา 3,000 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-5AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 3 LED ราคา 3,100 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-7AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 5 LED ราคา 3,400 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2.5 ชม. 12V-5AH 2*12 Watts MODEL MCU 212 NC 2 LED ราคา 3,200 บาท ก่อน VAT

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3.5 ชม. 12V-7AH 2*12 Watts MODEL MCU 212 NC 3 LED ราคา 3,500 บาท ก่อน VAT

- REMOTE TEST MCU 8 BIT ราคา 350 บาท ก่อน VAT

 คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน
- แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+,- 10%, 1 Phase. 
- ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่
  อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน 

- ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม
  ความจุของแบตเตอรี่ 
  : Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
  : Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium

- ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line 
   : แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
   : แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)

- สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา
  ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 

ระบบป้องกัน (Protection System) 
1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
   - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut - Off)
   - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight Voltage Cut - Off) 
2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
  - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
  - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

- มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
  : Test Button 
  : ON/OFF Button
  : Indicating Lamp

- สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น 
  : ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบ
    การทำงานอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) เป็นต้น 

 

Visitors: 983,254